WNIOSKI
WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA
DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE RODO
WNIOSEK O ZMIANĘ NAJEMCY
REZYGNACJA Z NAJMU
OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU.pdf
REGULAMINY
REGULAMIN ROZLICZEŃ CIEPŁEJ WODY
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
ANEKS DO REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW NAJEMCÓW I TBS