Podstawowe informacje o firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „OSTOJA” Sp. z o.o.

Siedziba:
05-084 Leszno ul. Tuwima 16
Numer statystyczny   REGON :  
016348707
Numer identyfikacji Podatkowej NIP: 
118-15-77-346
Numer konta firmy:
BANK PEKAO S.A. O/PRUSZKÓW  88 1240 6380 1111 0000 5111 8088
Biuro w Pruszkowie:
05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 6, p. 2A

Stan prawny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „OSTOJA” jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana została w dniu 3 kwietnia 2000r. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2540/2000.

Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowego w dziale B pod numerem RHB 60793 i posiada

osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa polskiego.

W 2002r. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000119299.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów Kodeksu Handlowego.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

 • Wiesław Gowin -1844 udziały
 • Arkadiusz Janowski – 1844 udziały
 • Gmina Leszno – 1113 udziały

Rada Nadzorcza:

 • Sylwia Gowin – przewodnicząca
 • Renata Janowska – członek
 • Piotr Krupa – członek

Zarząd:

 • Zbigniew Piotrzkowski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Pustelnik – Członek Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki

Zasoby stanowiące własność Spółki

 • budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 20 w Lesznie:
  110 mieszkań o pow. użytkowej 5274,52 m2
 • budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 16 w Lesznie:
  64 mieszkania o pow. użytkowej 2997,40 m2
  2 lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 168 m2
 • budynek mieszkalny przy ul. Sochaczewskiej 66 w Lesznie:
  64 mieszkania o pow. użytkowej 2997,40 m2
  3 lokale usługowe o powierzchni użytkowej 293 m2
 • lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych
  – 3 mieszkania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
  przy ul. Zakątnej 1 w Pruszkowie
  -6 mieszkań w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
  przy ul. Korczaka 8 w Pruszkowie

Administracja zlecona

Wspólnota Mieszkaniowa Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie

Wspólnota Mieszkaniowa Bolesława Prusa 46 w Pruszkowie