PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO

Przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem wielostanowiskowym w Pruszkowie wygrała firma CEKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaborowskiej 1A lok. 2

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Ostoja’’ Sp. z o.o. ogłasza przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem wielostanowiskowym w Pruszkowie.

Oferty należy składać w biurze Spółki w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 6, piętro 2A w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00.

W załączeniu poniżej materiały przetargowe.

UWAGA

1. Z wyceny robót należy zdjąć pozycje dotyczące
robót wykończeniowych lokali usługowych,
które mają być w stanie surowym zamkniętym
(bez posadzek, tynków, instalacji wewnętrznej
elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej).

2. W wycenie przedmiotu zamówienia należy
uwzględnić 2 szt. dźwigów osobowych
Specyfikacja techniczna dźwigów w materiałach
do pobrania.


3. Składanie ofert do dnia 12 sierpnia 2021r. do godz. 10:00
otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 11:00

PRZETARG NA REMONT BALKONÓW

Przetarg na prace remontowe balkonów i tarasów w budynku przy ul. Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie wygrała firma CEKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaborowskiej 1A lok. 2