Towarzystwo Budownictwa Społecznego „OSTOJA” Sp. z o.o.

Biuro w Lesznie
ul. Tuwima 16, 05-084 Leszno

Kontakt:

Sekretariat:
   (22) 733-19-43
   e-mail: tbsostoja.leszno@gmail.com

Windykacja:
   e-mail: tbsostoja.pustelnik@gmail.com

Księgowość:
   (22) 796 27 75
   e-mail: tbsostoja.ksiegowosc@gmail.com


Przyjęcia interesantów:
  – Biuro sekretariat: poniedziałek – piątek: 8:30 – 15:00
  – Prezes Zarządu: umówienie terminu spotkania poprzez sekretariat

Biuro w Pruszkowie
ul. Sprawiedliwości 6, p 2A, 05-800 Pruszków

Kontakt:

Administracja:
   508 130 800
   e-mail: tbsostoja.pruszkow@gmail.com

Dyrektor ds. eksploatacyjnych:
   508 130 800
   e-mail: tbsostoja.rmilczak@gmail.com


Biuro czynne: poniedziałek – piątek 8:30 – 15:00