Towarzystwo Budownictwa Społecznego „OSTOJA” Sp. z o.o.

Biuro w Lesznie
ul. Tuwima 16, 05-084 Leszno

Kontakt:

Sekretariat:
   (22) 733-19-43
   fax: (22) 733 19 06
   e-mail: tbsostoja.leszno@gmail.com

Dyrektor ds. eksploatacyjnych:
   508 130 800
   e-mail: tbsostoja.rmilczak@gmail.com

Administracja:
   e-mail: tbsostoja.pustelnik@gmail.com
   e-mail: tbsostoja.rmilczak@gmail.com

Księgowość:
   (22) 796 27 75
   e-mail: tbsostoja.ksiegowosc@gmail.com

Kadry:
   781 997 257
   e-mail: tbsostoja.rusztecka@gmail.com


Przyjęcia interesantów:
  – Biuro sekretariat: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
  – Dyrektor ds. eksploatacyjnych: wtorek, czwartek 10:00 – 14:00
  – Administracja: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 14:00
wtorek – dzień wewnętrzny
  Prezes Zarządu: umówienie terminu spotkania poprzez sekretariat

Biuro w Pruszkowie
ul. Sprawiedliwości 6, p 2A, 05-800 Pruszków

Kontakt:

Administracja:
   508 130 800
   e-mail: tbsostoja.pruszkow@gmail.com

Administrator:
   508 130 800
   e-mail: tbsostoja.rmilczak@gmail.com