• planowane:
  a) Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i miejscami postojowymi w garażu podziemnym w
  Pruszkowie przy ul. Kościuszki 24 o łącznej liczbie 18 mieszkań, powierzchni użytkowej 1643 m 2 i lokalu
  usługowego o powierzchni użytkowej 89,7 m 2
  b) osiedle mieszkaniowe przy ul. Żbikowskiej w Pruszkowie,
 • planowana liczba mieszkań – 400
 • planowana powierzchnia użytkowa usług 1600 m 2
 • realizacja zadania w 3 etapach:
   I etap obejmuje budynek mieszkalny z usługami w parterze i miejscami postojowymi w garażu
  podziemnym, 82 mieszkania 2,3 i 4 pokojowe o łącznej powierzchni użytkowej 3993 m 2 i lokal usługowy
  o powierzchni 590 m 2 .
   Realizacja powstałych etapów do 2024 roku.

Ta inwestycja będzie realizowana w ramach programu mieszkaniowego „WŁASNE LOKUM”