Przy ulicy Żbikowskiej w Pruszkowie realizowana jest inwestycja w ramach programu mieszkaniowego „Własne lokum”

Generalnym wykonawcą jest firma CEKOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaborowskiej 1A.
Wprowadzenie wykonawcy na budowę i tym samym rozpoczęcie budowy nastąpiło w dn. 01.10.2021 r., termin zakończenia budowy w dn. 31.03.2023 r.
Dostępne są jeszcze mieszkania czteropokojowe o pow. ok. 86 m2, trzypokojowe o pow. ok. 54 m2, dwupokojowe o pow. ok. 36 m2.
Partycypacja wynosi 30% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego (wraz z gruntem), co stanowi kwotę 2160 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania (dla przykładu: mieszkanie dwupokojowe 36m2 x 2160 zł/m2 = 77.760 zł).
Pozostałą kwotę stanowiącą 70% kosztów przedsięwzięcia tj. 5040 zł/m2 pow. użytkowej (dla przykładu jak wyżej: 36m2 x 5040 zł/m2 = 181.440 zł) spłaca się w ratach wraz z czynszem bieżącym. Maksymalny okres spłaty wynosi 30 lat.
Nie wymagamy udokumentowanej zdolności kredytowej. Koszt mieszkania jest niezmienny przez cały okres spłaty kredytu i notarialnego przeniesienia prawa własności z uzyskaniem wydzielonej księgi wieczystej.
Szczegółowe informacje zawarte są w cytowanym wyżej programie „Własne lokum”


ZAPRASZAMY DO PROGRAMU

MY ZREALIZUJEMY TWOJE POTRZEBY MIESZKANIOWE.

Kontakt bezpośredni:
+48 508 130 800
+ 48 602 581 199